Skip to content

Privacy statement

Vanuit Stichting Boshuizen vinden het belangrijk dat je privacy gewaarborgd is. Persoonlijke en/of zakelijke informatie die je als bezoeker achterlaat op onze websites behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij stellen nooit zomaar je persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking, tenzij wij door de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken. Wij respecteren de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je je richten tot Ashja Bosboom van Stichting Boshuizen ,  Stichting Boshuizen , Billitonstraat 17, 3818 WC Amersfoort.
Ons e-mail adres is: contact@boshuizenstichting.nl.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

naam
bedrijfsgegevens
cv
e-mailadres
IBAN
NAW-gegevens
informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
motivatiebrief
naam
technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
telefoonnummer

Doeleinden
Stichting Boshuizen verzamelt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief, indien je via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Stichting Boshuizen evenementen en activiteiten. Indien je klant bent of wordt bij Stichting Boshuizen hebben wij je gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Stichting Boshuizen. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Stichting Boshuizen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Stichting Boshuizen zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden
Op de websites van Stichting Boshuizen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Boshuizen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Stichting Boshuizen. Dat kan per mail via contact@boshuizenstichting.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update: 18/054/2019

Cookieverklaring

Voor het verbeteren van onze website houden wij statistieken bij, zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie, geografische locaties. Daarnaast gebruiken wij de data voor het plaatsen van gerichte informatie en aanbiedingen en het verder optimaliseren van onze dienstverlening. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele, persoonlijke bezoeker.

Wij maken op onze websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer die wordt opgeslagen om je te kunnen herkennen als je de site opnieuw bezoekt. Je kunt de browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Functionele cookies
Om jouw bezoek aan onze website prettiger en eenvoudiger te maken, zijn de functionele cookies ingeschakeld. Denk hierbij aan het onthouden van keuzes en/of persoonlijke voorkeuren zoals (maar niet beperkt tot) een taalkeuze, inloggegevens of het onthouden van de acceptatie van een cookieverklaring.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers de website gebruiken, het gebruik van de zoekmachine en welke pagina’s bezoekers bekijken op de website. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees de privacyverklaring van Google om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Sociale media
Op deze website kunnen buttons worden opgenomen om inhoud te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn en zelf cookies kunnen plaatsen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over wat de verschillende sociale media met deze gegevens doen vind je in de privacyverklaringen van de betreffende netwerken.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder lees je hoe dit voor jouw browser werkt:
• Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen
Stichting Boshuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen
Heb je vragen over ons privacy statement? Neem dan contact met ons op.