Skip to content

Doneren

Heeft u ook interesse om een donatie te doen? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

of stuur een mail naar contact@boshuizenstichting.nl

ANBI vrijstelling

De aanvraag van de Boshuizen Stichting bij de Belastingdienst om als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) in aanmerking te komen, is nog in behandeling. Zodra deze ANBI-status is toegekend, zijn schenkingen vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Aangezien de Boshuizen Stichting nagenoeg geen aanvullende kosten heeft, komen uw donaties volledig ten goede aan het doel waar u het voor schenkt!