Skip to content

Subsidie aanvragen voor zorg

Alleen stichtingen en georganiseerde hulpverleners in de zorg die bijdragen aan een non-commercieel zorgproject in de regio Amersfoort kunnen een subsidieaanvraag indienen. De Boshuizen Stichting honoreert geen aanvragen van individuen.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

De Boshuizen Stichting voorziet concrete zorgprojecten in Amersfoort tijdelijk van financiële middelen (door lening of schenking). Structurele financiering van zorgprojecten valt buiten de doelstellingen van de stichting.

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u een aanvraag wilt indienen, kan dat via het aanvraagformulier. Het doel van het zorgproject moet altijd in lijn zijn met het helpen van hulpbehoevenden in hun zorgvraag. Het bestuur van de Boshuizen Stichting beslist zelfstandig of er middelen voor een project worden toegekend, voor hoelang en behoudt zich altijd het recht voor om af te wijken van de hier genoemde richtlijnen. Als een verzoek niet wordt gehonoreerd, krijgt de aanvrager een korte schriftelijke toelichting. Over de uitkomst wordt niet gediscussieerd.