Skip to content

Bijdragen aan het realiseren
van nieuwe zorgprojecten?

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Zorgprojecten

Zorgaanvragen doen

Wie zijn wij

De Boshuizen Stichting ondersteunt zorgprojecten in Amersfoort door middel van zorgsubsidie uit eigen financiële middelen. Tevens vormen donaties een inkomstenbron van de Boshuizen Stichting. De gelden worden zorgvuldig beheerd en met behulp van experts belegd. Het rendement besteden we aan zorgprojecten, zodat de financiële basis gewaarborgd blijft. Wilt u ook doneren? Klik dan hier.

Alleen stichtingen en georganiseerde hulpverleners kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van niet-commerciële zorg. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Zorgprojecten